TALLER:

Manipulació de les inxes

i afinació per a cornamusa

Les xeremies són un instrument de vent fusta que porten quatre canyes que sonen a la vegada. Aquestes, quan sonen entre elles s'interaccionen en diversos aspectes musicals com la freqüència, el timbre i la intensitat que són fonamentals per a entendre l'instrument i la seva interpretació musical. El so de la cornamusa, i per tant, les seves possibilitats expressives, depenen d'aquest complex sistema d'inxes, aire i postura.

Aquest són uns tallers de dues sessions dirigits a l'alumnat de xeremies d'escoles de música, associacions musicals, culturals i entitats. L'objectiu principal és aprendre a manipular les diferents inxes que porta aquest instrument (manipular-les, rebaixar-les, arreglar-les, fabricar-ne i i col·locar-les a l'instrument).

El taller consistirà en una introducció on es mostraran diferents models de gralls, trompes i diferents tipus d'inxes. Analitzarem la resposta per tal que l'alumne pugui aprendre a destriar quins problemes són originats realment per altres factors.

"Cal experimentar fent diverses proves fins a donar amb el resultat satisfactori. Extreure pacientment conclusions és, a la llarga l'única solució per a obtenir resultats satisfactoris"

Aquest taller pretén omplir un buit en l'ensenyament de les xeremies, l'aspecte de les canyes de les xeremies i la utilització de diferents eines per a la solució dels problemes d'afinació.

En la part pràctica es mostrarà a l'alumne a manipular les inxes de l'instrument mitjançant fórmules que els permetrà localitzar els problemes que es plantegen amb l'afinació inicial. S'hi inclourà suport d'imatges i descripcions per tal de poder decidir i aplicar una solució o altra.

DUES SESSIONS:

És un taller de sis hores:

En la primera sessió es treballaran els següents aspectes: Introducció de l'instrument, el grall antic, el grall contemporani, funcionament, material de treball, aspectes bàsics de l'afinació i manipulació de tres inxes noves per al grall.

En la segona sessió: El grall i manipulació d'una inxa nova. Trompa i fillols, brumes, funcionament, material de treball, aspectes bàsics de l'afinació i manipulació d'un joc nou de brumes per a les trompes.


Condicions:

-Haver cursat com a mínim dos anys de xeremies.

-Tenir coneixements musicals previs.

-L'adquisició del nou material per a la realització dels tallers.

Aquesta teoria i pràctica formen part de l'experiència de Càndid Trujillo com a instrumentista, que amb els anys ha pogut destriar en una metodologia gràcies a les assignatures de Xeremies I, Xeremies II i Fonaments de lutieria i construcció d'instruments que impartia el mestre Josep Roger en els estudis de Música Tradicional del Conservatori Superior de les Illes Balears.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ÚLTIM TALLER ORGANITZAT:

TALLERS REALITZATS:

?/?/18 Associació Cultural Es Capoll Llarg I Taller2/3/19 Associació Cultural Es Capoll Llarg II Taller
22/6/19 Associació Cultural Grallalsac I Taller
activitat amb el suport de: